Artykuł sponsorowany

Czy można sporządzić akt notarialny online?

Czy można sporządzić akt notarialny online?

W dobie cyfryzacji i powszechnego dostępu do internetu coraz więcej usług przenosi się do świata wirtualnego. Wiele osób zadaje sobie pytanie, czy możliwe jest sporządzenie aktu notarialnego online. Odpowiedź na to pytanie jest jednoznaczna, ale warto przyjrzeć się temu zagadnieniu bliżej.

 

Akt notarialny – co to jest i kiedy jest wymagany?

 

Akt notarialny to dokument sporządzony przez notariusza, który potwierdza zawarcie umowy lub innej czynności prawnej oraz jej zgodność z prawem. Akt notarialny jest wymagany w przypadku wielu czynności prawnych, takich jak sprzedaż nieruchomości, spadek czy też założenie spółki. W Polsce notariusz ma monopol na sporządzanie aktów notarialnych, co oznacza, że tylko osoba posiadająca uprawnienia notarialne może dokonać tego rodzaju czynności.

 

Możliwość sporządzenia aktu notarialnego online

 

Obecnie nie ma możliwości sporządzenia aktu notarialnego w całości przez internet. Wynika to z konieczności osobistego stawiennictwa stron przed notariuszem oraz obowiązku identyfikacji stron przez notariusza. Ponadto niektóre czynności prawne wymagają obecności świadków, co również uniemożliwia przeprowadzenie takiej czynności zdalnie.

 

Jednakże nie oznacza to, że nie można wykorzystać internetu w celu przyspieszenia i ułatwienia procesu sporządzania aktu notarialnego. Wiele kancelarii notarialnych oferuje możliwość umówienia się na wizytę przez internet, co pozwala na zaoszczędzenie czasu i uniknięcie kolejek. Ponadto niektóre kancelarie notarialne oferują również możliwość konsultacji online, co może pomóc w przygotowaniu się do zawarcia umowy lub innej czynności prawnej.

 

Przyszłość aktów notarialnych w świecie cyfrowym

 

Chociaż obecnie nie ma możliwości sporządzenia aktu notarialnego online, to jednak rozwój technologii może w przyszłości wpłynąć na zmiany w tym zakresie. W innych krajach już teraz można spotkać się z tzw. e-notariatem, czyli usługami notarialnymi świadczonymi zdalnie za pomocą specjalistycznych platform internetowych.

 

W Polsce wprowadzenie takiego rozwiązania wymagałoby zmiany przepisów prawa oraz dostosowania się notariuszy do nowych technologii. Jednakże, biorąc pod uwagę rosnące zapotrzebowanie na usługi świadczone online oraz postęp technologiczny, można przypuszczać, że w przyszłości e-notariat stanie się również dostępny dla polskich klientów.

 

Podsumowując, akt notarialny to ważny dokument, który w wielu przypadkach jest wymagany przez prawo. Obecnie nie ma możliwości sporządzenia takiego aktu online, jednak rozwój technologii oraz zmieniające się potrzeby klientów mogą w przyszłości wpłynąć na zmiany w tym zakresie. Warto śledzić rozwój e-notariatu na świecie oraz być otwartym na nowe rozwiązania, które mogą ułatwić i przyspieszyć proces sporządzania aktów notarialnych.

Kategorie artykułów